Medische fiche

Medische fiche van de jeugdspeler

Al deze persoonlijke gegevens blijven enkel  in het bezit van de TVJO (tevens kinesitherapeut) en blijven discreet onderworpen aan zijn beroepsgeheim en de privacy van het kind en zijn ouders. Enkel en alleen mits schriftelijke goedkeuring van de ouders kunnen er gegevens worden gedeeld met de trainer als dit in het belang is van het kind op training en wedstrijd. Als ouders kan je deze wel opvragen bij het bestuur van KVKO.