Leeftijdsdispensatie

Naast de medische afwijking past Voetbal Vlaanderen sinds januari 2017 aanvullend nog een andere afwijking toe, met name de leeftijdsdispensatie om specifieke redenen (bijv. onvoldoende vaardig) en dit enkel binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.   

Aanvragen met betrekking tot leeftijdsdispensatie kunnen ingediend worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de jeugdcompetitie. Nieuw aangesloten spelers kunnen hun aanvraag indienen in de loop van dezelfde competitieperiode.

Hierdoor kunnen de betrokken spelers/speelsters één jaar lager dan de reglementaire leeftijd meespelen.

Deze afwijking is een toepassing van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport (24/09/2004). Het betreft het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. “Laatbloeiers, minder valide en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.”

Om de module leeftijdsdispensatie gewestelijk jeugdvoetbal te kunnen vervolledigen, dienen alle parameters volledig en correct ingevuld te worden door de GC van de club en ondertekend te worden door de GC van de club én de wettelijke vertegenwoordiger van de speler of speelster.

Nieuw is dat de GC de module kan vervolledigen en een leeftijdsdispensatie voor een speler van zijn club kan aanvragen.
Hij dient het e-mail adres en het gsm-nummer van de wettelijke vertegenwoordiger in te vullen.
Van zodra hij dit verstuurt, krijgt de wettelijke vertegenwoordiger een e-mail met een document voor de aanvraag van de dispensatie. Dit dient de wettelijke vertegenwoordiger digitaal te ondertekenen. 
Van zodra dit gebeurd is, is de aanvraag verstuurd.
Dit attest dient voorhanden te zijn bij de wedstrijden.
Dankzij de goedkeuring zal de speler/speelster ook niet meer in het rood verschijnen op het wedstrijdblad wanneer hij of zij aan een wedstrijd deelneemt, waarvan de spelers/speelsters 1 jaar jonger zijn.

Enkele antwoorden op veelgestelde vragen:
 • De GC van de club dient de reden van de dispensatie te vermelden in de aanvraagmodule.
 • De GC kan een andere medewerker van de club de rechten geven om een leeftijdsdispensatie gewestelijk jeugdvoetbal aan te vragen (zoals hij dat ook bij andere modules op E-Kick Off kan doen). Het attest komt echter altijd in de inbox op E-Kick Off van de GC terecht. Dit kan enkele werkdagen duren.
 • Indien je een foutmelding krijgt en je de aanvraag niet kan verzenden, dan heeft dit mogelijk met de rechten van de aanvrager te maken. In sommige clubs wordt de GC immers ondersteund door een jeugdsecretaris of AVJO. Ofwel dient de GC van de club deze aanvraag te versturen, ofwel dient de GC de persoon in kwestie de juiste rechten te geven.
 • Bij het ingeven van het telefoonnummer en het emailadres mogen geen spaties gebruikt worden, want dit kan een foutmelding geven.
 • De wettelijke vertegenwoordiger dient het document te ondertekenen. Dit wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordiger akkoord moet zijn met de aanvraag. De reden van de aanvraag staat op het aanvraagformulier, maar omwille van privacy redenen wordt deze niet op het goedgekeurde attest geplaatst. 
 • Indien een speler in het rood verschijnt op het wedstrijdblad, heeft hij geen geldig attest.
 • Op het attest zal de begindatum en einddatum van geldigheid van attest vermeld staan. De attesten zijn maximum één seizoenshelft geldig (dus voor de heenronde of voor de terugronde).
 • Indien het sporttechnisch departement voorwaarden oplegt, zullen deze ook op het attest vermeld staan.
 • Zo kan het sporttechnisch departement bijvoorbeeld vragen om slechts 2 spelers met een leeftijdsdispensatie per wedstrijd te selecteren. Deze voorwaarde zal dan ook op het attest genoteerd worden.
 • De attesten moeten steeds voorhanden zijn bij de wedstrijden en getoond worden aan scheidsrechter en/of tegenpartij. Zo kunnen zij eventueel voorwaarden ook mee opvolgen.
 • De goedkeuring komt niet te vervallen indien de speler één (of meerdere) wedstrijd(en) deelneemt bij een team van dezelfde leeftijd of oudere leeftijd. Indien een U12 speler bijvoorbeeld een attest heeft om bij de U11 aan wedstrijden deel te nemen, dan komt deze goedkeuring niet te vervallen indien hij/zij aan wedstrijden deelneemt bij U12 of U11.
 • De officiële jeugdcategorie dient niet opgegeven te worden. Op basis van het lidnummer en de geboortedatum wordt dit automatisch berekend. De speler zal bij goedkeuring dan ook één jaar lager dan de reglementaire leeftijd kunnen meespelen.

Let wel, het geeft geen goedkeuring om in een lagere categorie te spelen. Daarom volgend voorbeeld om dit te verduidelijken:

Een speler heeft de leeftijd van een tweedejaars U17. Een goedgekeurde leeftijdsdispensatie geeft de mogelijkheid om 1 jaar lager mee te spelen, namelijk U16. De speler krijgt dus geen goedkeuring om bij de U15 categorie mee te spelen. 
Indien de speler de leeftijd heeft van een eerstejaars U17 (=U16), dan kan hij/zij goedkeuring krijgen om bij een U15 categorie mee te spelen.

Indien het om een vrouw (meisje) gaat, dient er ook aangegeven te worden of zij in een vrouwencompetitie of een gemengde competitie aantreedt. De reglementering hierover is immers verschillend. We verwijzen graag naar Artikel B 4.96, maar kunnen samenvattend meegeven:

 • Vrouwen (meisjes) die door deze reglementering in het gemengd voetbal, automatisch één jaar, in sommige categorieën twee jaar lager dan de reglementaire leeftijd mogen meespelen, dienen hiervoor geen aanvraag te doen. Indien men voor dit gemengd voetbal als vrouw (meisje) een afwijking verkrijgt, mag men twee jaar jonger spelen.
 • Het is ook mogelijk dat meisjes U17, U14, U12 en U10 een afwijking aanvragen voor de meisjescompetities U16, U13, U11 of U9.