Gedragscode voor jeugdspelers

Gedragscode voor jeugdspelers

Alle hieronder beschreven gedragsregels worden strikt opgevolgd door de
spelers. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg. Alle trainers nemen de gedragsregels in de voorbereiding door met hun spelers.

Algemeen

 • Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en bestuursleden bij aankomst en vertrek in de club.
 • Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de training en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
 • Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.
 • De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training of wedstrijd wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training/wedstrijd.
 • De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de TVJO een sanctie uitspreken.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken, drugs en roken zijn ten strengste verboden.
 • In de gebouwen vertoon je een rustige en voorbeeldige houding in de kleedkamers, douches, toiletten, kantine en bij je verplaatsing van de ene naar de andere ruimte. Er wordt niet gespeeld in de gebouwen.
 • Elke speler verbindt zich er toe zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de wedstrijden waarvoor hij werd aangeduid. Spelers dienen hun afwezigheid op de wedstrijd uiterlijk 48u voor de wedstrijd aan hun trainer te verantwoorden.

Tijdens de trainingen

 • Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
 • Elke speler is minimaal 10 minuten voor het begin van de training aanwezig in de kleedkamer.
 • Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, Ipod, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
 • De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.
 • Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kledij, scheenbeschermers en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. Kledij moet aangepast zijn aan weersomstandigheden, vanaf november t.e.m. februari wordt getraind met lange broek en lange mouwen.
 • Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 • Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer bepaalt een beurtrol.
 • De spelers betreden het oefenveld samen met de trainer en verlaten ook samen het veld na de training. Ze blijven daarna niet langer dan 30 minuten in de kleedkamer.
 • Vooraleer het verkleedcomplex te betreden worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt, hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.
 • Elke speler en dit vanaf U10 neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche.

Tijdens de wedstrijden

 • Spelers zijn stipt volgens afspraak aanwezig. Ongewettigd ’te laat’ komen op een wedstrijd betekend automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd.
 • Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit (training).
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.
 • Spelers geven de scheidsrechter en tegenstrever na de match een hand.
 • Na de wedstrijd wordt, olv.de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de regels die de afgevaardigde hier oplegt.
 • Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.