Gedragscode voor ouders

Gedragscode voor ouders
 • Wees op tijd aanwezig voor een training of een wedstrijd.
 • Verwittig tijdig als hij/zij niet naar een training of een wedstrijd kan komen.
 • De ouders van elk KVKO spelertje wordt met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz.) voor alle jeugdspelers van KVKO te supporteren.
 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen tactische en technische aanwijzingen geven, want ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KVKO aangestelde trainer/opleider komen.
 • Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk. Supporter niet alleen voor uw zoon of dochter maar voor alle spelers in de ploeg.
 • Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en scheidsrechterlijke beslissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen.
 • De ouders blijven tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden van het veld.
 • De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.
 • Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de TVJO of sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.
 • Hoe begaafd uw zoon of dochter ook is, karakter vormt de topper! Steun hem/haar ook als het eens minder loopt.
 • Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de andere ouders, familieleden of supporters altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na. Dat betekent dat ik op alle vlakken de principes van fair play hanteer, racisme nooit zal dulden en bovenstaande principes respecteer.
 • Leer uw zoon/dochter van jongs af een gezonde levensstijl aan (roken, alcohol, nachtrust ,….): het zal voor zijn sportbeleving een grote steun zijn.
 • Drink geen alcohol als je jeugdspelers vervoert bij een uitwedstrijd.
 • Het inrichten van feestjes, etentjes, vieringen, enz. gebeurt altijd na overleg met het jeugdbestuur. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.
 • Gezien de spelers verschillende maal per week op KVKO zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de sportieve leiding op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties komen.
 • Bij problemen, gelieve deze zo spoedig mogelijk te bespreken met trainer, afgevaardigde, coördinator of een bestuurslid
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kunnen worden gemeld bij de coördinator of een bestuurslid van de vereniging.
 • Help mee de activiteiten van de club ondersteunen als je kan, wij zijn een familiale club van vrijwilligers, kleine beetjes, groot verschil.
 • Ontoelaatbaar gedrag kan worden gesanctioneerd met toegangsverbod
 • Elke ouder (of verantwoordelijke) van een speler van KVKO wordt geacht bij lidmaatschap kennis genomen te hebben van dit interne reglement voor ouders en spelers.