Procedure voor het hervatten van trainingen en/of wedstrijden

Procedure voor het hervatten van trainingen en/of wedstrijden
  1. Na de aangifte en bewijs van herstel (dokter) of beperkt herstel wordt in samenspraak met trainer , TVJO en kine beslist hoe en wanneer hij terug mag beginnen trainen (volledig of gedeeltelijk programma). Er is een document dat de kine moet invullen vooraleer de speler (al dan niet gedeeltelijk) de training kan hervatten.
  2. Na de opgelegde trainingsvoorwaarden wordt, in samenspraak met trainer en TVJO (eventueel kine), beslist of je terug mag deelnemen aan de wedstrijden.
  3. Als speler niet voldoet om te herbeginnen aan trainingen/wedstrijden wordt in samenspraak met kine, trainer en TVJO beslist :
    • dat hij verder moet revalideren
    • of terug naar dokter moet voor verder diagnose