Terugbetaling Mutualiteit

Eén keer per jaar kan je bij je mutualiteit een tegemoetkoming voor aansluiting bij een sportclub aanvragen. Op die manier kan een deel van het lidgeld gerecupereerd worden. De hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van je mutualiteit.

Kies hieronder het formulier van je ziekenfonds. Het afgedrukte document kan u op het secretariaat van KVKO laten invullen.

Christelijke Mutualiteit

Socialistische Mutualiteit

Liberale Mutualiteit

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Onafhankelijke Ziekenfonds

Partena