Aangifte Sportongeval

Elk actief lid dat een blessure oploopt tijdens een training, wedstrijd of andere activiteit met onze club, is hiervoor verzekerd door de ongevallenverzekering van de voetbalbond.

Alle info over deze bondsverzekering en de nieuwe procedure, kan u vinden via volgende link: https://www.rbfa.be/nl/zelf-actie/clubs/verzekering.

Wat te doen bij een sportongeval?

 1. Zorg ervoor dat je het formulier ‘Medisch getuigschrift’ in je bezit krijgt. Dit formulier kan je hier downloaden.
 2. Medisch getuigschrift
  Raadpleeg op eigen initiatief een arts naar keuze en vraag om het ‘gedeelte in te vullen door de behandelende geneesheer’ volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.
  OPGELET! zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, ‘JA’ bij ’tussenkomst kinesitherapeut’ aanduidt en het aantal beurten vermeldt. Gebeurt dat niet, dan wordt kine niet terugbetaald tenzij na expliciete aanvraag en toelating van de KBVB.
 3. Bezorg het formulier, samen met een klever van uw ziekenfonds, binnen de 14 dagen na het ongeval aan onze Gerechtigd Correspondent (Patrick Vermote, 0474/27 25 47). 
 4. De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB. De aangifte moet verzonden zijn binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval. 
 5. Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijgt u een formulier ‘Attest van herstel‘. Dit dient, na volledig herstel, ingevuld te worden door de dokter en samen met het volledige detail van de facturen, tussenkomst van het ziekenfonds of andere relevante documenten bezorgd te worden op het secretariaat. U mag geen wedstrijden spelen en niet trainen zolang dit formulier niet is binnengebracht.
 6. Na afhandeling van het gehele dossier ontvangt u een kwijtschrift met het te ontvangen bedrag.

OPGELET! De volgende gegevens moeten altijd ingevuld worden. Zonder deze informatie wordt de aangifte niet aanvaard.

 • Datum van het ongeval;
 • Datum van het eerste medisch onderzoek;
 • De omstandigheden (zo precies mogelijk). Dat wil zeggen, hoe is het ongeval precies
  gebeurd? Al rennend, springend, door een contact met de tegenstander, …
 • De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels
 • Handtekening van de speler en de dokter.

Belangrijke opmerkingen

 • Bij laattijdige aangifte kan geen terugbetaling bekomen worden!
 • Bij het ontbreken van het getuigschrift van herstel kan de tussenkomst in een later ongeval geweigerd worden. 
 • Ereloonsupplementen zijn niet ten laste van de verzekering.
 • Voorafgaandelijke goedkeuring door de verzekering van de KBVB, voor de aanvang ervan, is vereist voor bijzondere verstrekkingen zoals kine en fysio behandelingen. Gelieve daarom het briefje met het aantal sessies telkens aan onze Gerechtigd Correspondent te bezorgen voor het verkrijgen van de goedkeuring vooraleer de sessies aan te vangen.
 • Geen uitkering kine en fysio behandelingen bij een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen.
 • Onkosten na de spelhervatting worden niet mee opgenomen ter terugbetaling.
 • Alle afrekeningen moeten na het ongeval tijdig worden overgemaakt, zoniet vervallen de rechten op uitkering.
 • Een algemene franchise is van toepassing per dossier.
 • De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

Bijlagen