Procedure Grensoverschrijdend Gedrag

1.    Algemene situering

Klachten zijn uitingen van ontevredenheid welke je al snel uit tegen andere spelers, ouders, supporters…  maar daarmee is het probleem niet opgelost.

Het is belangrijk dat je daarvoor ook bij iemand van de club terecht kan en dat er een voor iedereen aanvaardbare oplossing komt.

2.    Clubkanalen

Afhankelijk van de soort van klacht bestaan er binnen onze club een viertal kanalen waar je terecht kan:

3.    Procedure

Elk kanaal zal in eerste instantie proberen een oplossing te bekomen door de juiste mensen rond de tafel te krijgen, indien mogelijk samen. Samen met de klager zal een plan van aanpak besproken en opgesteld worden.

Het is steeds de bedoeling om in een open en constructieve sfeer te streven naar een gedragen oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Indien bijkomende maatregelen alsnog noodzakelijk zijn, wordt dit voorgelegd aan het bevoegde bestuur.

4.    Sancties

Als club kunnen en zullen wij maatregelen nemen als de afspraken die wij in ons intern reglement hebben vastgelegd niet nagekomen en/of geschonden worden.

Na het voeren van een gesprek met de betrokkenen of de bespreking van de feiten in het bestuur kan het bevoegde bestuur volgende sancties nemen:

  • Sanctie 1: berisping
  • Sanctie 2: officiële waarschuwing
  • Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd
  • Sanctie 4: Schrappen van een lid
Tips

Spreek een vertrouwenspersoon persoonlijk even aan over het probleem.

Als je het schriftelijk doet neem je even de tijd voor jezelf om alles even op een rijtje te zetten en duidelijk de klacht te formuleren.

Laten we daarbij niet vergeten dat melden zeer zeker zijn nut heeft daar onaanvaardbaar gedrag niet altijd zichtbaar is.