Voetbal en drugs

Drugs kunnen we definiëren als alle middelen, die het bewustzijn beïnvloeden en daarom ook worden genomen. Deze middelen kunnen verschillende onmiddellijke werkingen hebben, en op termijn steeds leiden tot verslaving met gevolgen voor de gezondheid en de fitheid van het individu.

Voor KVKO wordt onder drugs specifiek vier groepen van middelen gedefinieerd:

  • alcohol
  • tabak
  • medicijnen (incl. doping)
  • illegale drugs (incl. cannabis)

Voetbal als sport staat natuurlijk centraal bij onze jeugdwerking maar de realiteit van de huidige samenleving toont aan dat nagenoeg alle jongeren, dus ook onze spelers, vroeg of laat geconfronteerd worden met drugs.

Enerzijds zijn er de quasi automatische positieve effecten van sportbeoefening, erkend onder het motto: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Hierdoor biedt KVKO, zelfs zonder enige andere expliciete vorm van drugpreventie, het voetbal als een krachtdadig middel tegen druggebruik.

Anderzijds bestaat het gevaar dat de club vroeg of laat toch geconfronteerd wordt met druggebruik binnen de eigen rangen. Een degelijk drugpreventiebeleid moet er daarvoor instaan dat spelers en medewerkers individueel en collectief drugs op overtuigde manier afwijzen. De club zal hierbij een nultolerantie hanteren t.o.v. doping en illegale drugs en heeft een gepaste richtlijn uitgevaardigd voor wat betreft alcohol, tabak en geneesmiddelen.

Binnen het drugpreventiebeleid worden er 4 producten onderscheiden:

Alcohol

Vermindert de kracht en het uithoudingsvermogen van het hart. Ook de maximale longventilatie vermindert. Bij een hogere dosis oefent alcohol een negatieve invloed uit op de pompkracht van het hart.

Suikertekort: het lichaam heeft suikers (koolhydraten) nodig als brandstof om alcohol af te breken. Hierdoor zijn tijdens het sporten minder suikers beschikbaar voor de spieren.

Alcohol drinken houdt risico’s in voor volwassenen, maar jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van alcoholgebruik.

Wil je meer weten over de alcoholwetgeving? Je leest meer op de website Druglijn:

http://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/wetgeving.aspx

***Tot 18 jaar is alcohol drinken voor spelers van KVKO VERBODEN !

Bij niet-naleven wordt de speler een sanctie opgelegd die door de Sportieve Cel jeugd zal worden bepaald en opgelegd

Tabak

Roken en sport gaan niet samen. Sporten heeft duidelijk een positief effect op de gezondheid, roken helemaal niet. De schadelijke gevolgen van roken en van passief roken op de gezondheid zijn door iedereen gekend. Roken heeft een negatief effect op de sportprestatie.

Sportaccommodaties zijn openbare gebouwen en zijn door het Koninklijk Besluit van 15 mei 1990 wettelijk verplicht om rookvrij te zijn. Het KB bepaalt dat een rookverbod geldt voor alle gesloten plaatsen die deel uitmaken van inrichtingen of gebouwen waar sport beoefend wordt en die toegankelijk zijn voor bezoekers.

***Roken is verboden op de sites van KVKO voor iedereen

Bij niet-naleven wordt de speler een sanctie opgelegd die door de Sportieve Cel jeugd zal worden bepaald en opgelegd

Medicatie

Hieronder wordt verstaan alle niet zonder doktersvoorschrift te verkrijgen medicijnen en de middelen die voorkomen op de lijst van de verboden producten opgesteld door de A.M.A. (Agence Mondiale Anti-Dopage), welke zowel door de FIFA (en KBVB) als door de Gemeenschappen in België werd goedgekeurd.

Deze A.M.A. lijst kan worden gedownload via volgende link: http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/pdf/doping_info.p

Drugs

Illegale drugs zijn middelen die door de wet verboden zijn, bijvoorbeeld cannabis, cocaïne, speed, XTC, heroïne… Het bezit of gebruik ervan leidt tot bestraffing.

Informatie over de middelen zelf, effecten, risico’s en wetgeving vind je op www.druglijn.be

Druggebruik houdt zowel op korte termijn, op het moment dat je ze gebruikt, als op lange termijn (na langdurig gebruik) grote risico’s in.  

Sporten en drugs… een absolute “no go” op KVKO !!!

***Bij overtreding zal de Sportieve Cel en Sportieve Cel Jeugd de speler met onmiddellijke ingang op non-actief zetten om daarna de nodige maatregelen bespreken en toepassen.

Dit kan gaan over tijdelijke/definitieve schorsing tot melding aan bevoegde instanties .