Missie & Visie

Een familiale club waar elke speler belangrijk is…onze visie en ons streven.

De jeugd is de toekomst!
Daarom: Fun = Opleiding = Fun

De raad van beheer van de KVKO geeft haar jeugdopleiding een duidelijke missie mee. De jeugdwerking zal er voor zorgen:

  • Dat de club een sociale verankering in de lokale maatschappij heeft via het aantrekken, opleiding en begeleiden van jeugdspelers.
  • Daarbij primeert het voetbaltechnische opleidingsaspect boven de resultaten.
  • De jeugdopleiding voorziet in een zeer gedegen jeugdopleiding met extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de speler.
  • De jeugdwerking zal er naar streven jaarlijks twee jonge talentvolle spelers klaar te stomen voor het A-elftal van de club.
  • Naast de bovenstaande objectieven, zal de jeugdwerking er tevens naar streven een zo goed mogelijke relatie met de regioclubs te bewerkstelligen.
  • De jeugdwerking zal er over waken dat al haar leden de waarden van de club te allen tijde en overal respecteren en uitdragen.
  • De jeugdwerking staat eveneens in voor de organisatie van extra-sportieve organisaties die hoofdzakelijk fondsen moeten opleveren, die extra uitgaven moeten kunnen dekken.
  • De jeugdwerking werkt dit autonoom uit en rapporteert op regelmatige basis, via hetgeen in zijn werkingskader is bepaald, aan de raad van beheer.
  • De jeugdwerking kan bij het vervullen van zijn missie op de volledige steun van de vereniging rekenen.