Missie & Visie

Een familiale club waar elke speler belangrijk is… onze visie en ons streven.

De jeugd is de toekomst!
Daarom: Fun = Opleiding = Fun

De raad van beheer van de KVKO geeft haar jeugdopleiding een duidelijke missie mee. De jeugdwerking zal er voor zorgen:

  • Dat de club een sociale verankering in de lokale maatschappij heeft via het aantrekken, opleiding en begeleiden van jeugdspelers.
  • Daarbij primeert het voetbaltechnische opleidingsaspect boven de resultaten.
  • De jeugdopleiding voorziet in een zeer gedegen jeugdopleiding met extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de speler.
  • De jeugdwerking zal er naar streven jaarlijks twee jonge talentvolle spelers klaar te stomen voor het A-elftal van de club.
  • Naast de bovenstaande objectieven, zal de jeugdwerking er tevens naar streven een zo goed mogelijke relatie met de regioclubs te bewerkstelligen.
  • De jeugdwerking zal er over waken dat al haar leden de waarden van de club te allen tijde en overal respecteren en uitdragen.
  • De jeugdwerking staat eveneens in voor de organisatie van extra-sportieve organisaties die hoofdzakelijk fondsen moeten opleveren, die extra uitgaven moeten kunnen dekken.
  • De jeugdwerking werkt dit autonoom uit en rapporteert op regelmatige basis, via hetgeen in zijn werkingskader is bepaald, aan de raad van beheer.
  • De jeugdwerking kan bij het vervullen van zijn missie op de volledige steun van de vereniging rekenen.
IDENTITEIT van de JEUGDOPLEIDING

Bij KVKO staat de JEUGDWERKING CENTRAAL

Onze jeugdwerking is het UITHANGBORD voor de club

GEINDIVIDUALISEERDE  OPLEIDING (recreatief en competitief) die door iedereen

als plezant ervaren wordt voor de ganse duur van de voetbalcarrière op KVKO

KWALITATIEVE OPLEIDING

Voetbalvisie, gediplomeerde trainers, geïndividualiseerd opleidingsplan,

jaarplannen, einddoelstellingen, thematrainingen per leeftijdscategorie

INSTROOM :

90% komt uit Koksijde-Oostduinkerke en 10% uit de buurgemeenten

UITSTROOM :

Enkel naar Elite en IP niveau opleidingen

FINANCIEEL GEZOND op structurele basis