Medische dispensatie

DISPENSATIE MEDISCHE AFWIJKING

Op basis van artikel B4.97 kan een speler die aangesloten is bij een Vlaamse club een medisch attest verkrijgen, waardoor men mogelijk in een lagere leeftijdscategorie mag spelen.
Dit attest geldt voor deelname aan de jeugdcompetities van Voetbal Vlaanderen en KBVB.

Hiervoor dient men de procedure via www.sportkeuring.be te volgen. Enkel een erkende sportkeuringsarts kan een dergelijke afwijking verlenen en de procedure verloopt administratief volledig digitaal. De website brengt je in contact met een erkende sportkeuringsarts in jouw buurt. Maak met deze arts een afspraak voor een consultatie.

  • Stap 1: Ga naar de website www.sportkeuring.be
  • Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster die de afwijking vraagt
  • Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen’
  • Stap 4 : Vul de vragenlijst in en verstuur deze digitaal
  • Stap 5 : Contacteer de arts voor een afspraak

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,… ). Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan Voetbal Vlaanderen en de KBVB. Mits goedkeuring door de arts bezorgt Voetbal Vlaanderen / KBVB het ‘attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie’ digitaal aan de gerechtigde correspondent van jouw club.

Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen. Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen. Deze regel geldt zowel voor elite, interprovinciaal, provinciaal als gewestelijk.
Voetbal Vlaanderen en de KBVB benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden langs deze weg niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts.

Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Titel B4.97 van het bondsreglement)

Voor verdere vragen rond de procedure kan je via e-mail terecht op medical@footbel.com.